Deelkopen is een term die we binnen Togethy hanteren voor het betalen naar gebruik. Iedereen betaalt effectief een deel van de aanschafprijs en onderhoudskosten van een product, waarbij Togethy ervoor zorgt dat iedereen naar rato betaalt.